AEG KHF 4217 PDF

PIM product data: AEG KHF headphone Circumaural Head-band Black Headphones, compare, review, comparison. AEG KHF Headphone. Below you can view and/or download the English PDF manual of your AEG KHF Headphone. Couldn’t find the manual that. AEG KHF Wireless Headphones, Black – now buy online with ease from Conrad UK, your online shop for technology, electronics and innovative ideas.

Author: Kirisar Nigrel
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 20 February 2010
Pages: 189
PDF File Size: 8.1 Mb
ePub File Size: 13.2 Mb
ISBN: 993-5-73758-436-7
Downloads: 59805
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshusar

Please ensure that the polarity is correct see the floor of the battery compartment!

AEG KHF 4217 headphones

Het symbool met het uitroepteken verwijst naar belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de begeleidende documentatie.

Is de geluidsbron ingeschakeld en wordt ook age audiosignaal overgedragen?

Muren en plafonds verminderen de reikwijdte. Verwijder de batterij wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. If you give this device to other people, please also pass 427 the operating instruc- tions.

All manuals on ManualsCat. Utiliser exclusivement des accus rechargeables! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! ohf

AEG KHF 4217 Headphone

Italiano 30 Norme di sicur ezza generali Prim a di m ette re in funzi one questo app arecc hio, l[ De zender met batterijen bedienen U kunt als alternatief de zender ook met batterijen bedienen. Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Sollte das Eingangssignal sehr leise oder ausgestellt sein, schaltet sich der Sender nach ca.

  HSMS 2800 PDF

Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos. De koptelefoon kan in deze toestand niet worden opgeladen.

The charging contacts 8 of the headphones must touch the charging contacts 10 of the charg- ing station.

Pagina 30 Specifiche tecniche Indien uw geluidsbron over twee RCA-uitgangen rood en wit beschikt, gebruikt u een dienovereenkomstige adapterkabel. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user.

Always place the batteries in the correct direction. DC 5 V Alternative Stromversorgung Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u weg een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Zij hebben de volgende betekenis: Switch on the transmitter by selecting a channel with the channel selector Na het indrukken van de SCAN knop, schakelt de hoofdtelefoon de ontvangstfrequentie in oplopende volgorde aey de kanalen.

Le voyant lumineux CHG s’allume et devient vert. Placez toujours correctement les piles. Page 19 Jzyk polski Spis ihf Lokalizacja kontrolek The symbol with an exclamation mark should advise the user of important operation or maintenance instructions in the accompany- ing documentation.

Open the battery compartment 7 on the left ear pad. Engli s h 38 NO TE: What is an instruction? Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. AC V, 50 Hz Uitgang Le voyant lumineux 6 s’allume et devient rouge.

Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

Lors du chargement, le voyant lumineux CHG 12 s’allume et devient rouge. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.

  A GIFT OF FIRE SARA BAASE 3RD EDITION PDF

Kenmerkt tips en informatie voor u. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. If this file was helpful. By using the ‘Select a language’ button, you can choose the language of the manual you want to view.

Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van water bijv. DC 5 V, mA Polariteit Kanaalinstelling Wanneer de ontvangst van de koptelefoon ruist, kunt u de overdrachtsfrequentie veranderen door omschakelen van de kanalen.

If the input signal is very quiet or switched off, the trans- mitter will switch off automatically after approx.

AEG KHF Headphones download manual for free now – |

If your audio source has two RCA outputs red and whiteplease use an appropriate adapter cable. Bewa ar khr kopt elefoo n ni et gedu rend e ee n lang er e periode met open[ Het bliksemsymbool wijst de gebruiker op onderdelen in het inwendige van het apparaat die gevaarlijk hoge spanning voeren.

Main page Brands Categories Search. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is.

Uw handleiding is per email kht. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Verwenden Sie nur aufladbare Akkus und keine normalen Batterien. Table of Contents Page: The indicator light 6 lights up red. Bij ontvangst van de indicatorverlichting 6 wordt deze groen.